2
Sie

Projekt – parking z kostki brukowej

Posted by Karolina Układanie kostki brukowej 0 Comments

Parking z kostki brukowej, to coś, co powinna mieć każda szanująca się firma. W związku z tym każdy, kto chce być szanowany w środowisku klientów powinien w takie miejsce zainwestować. Zanim jednak zaczniemy budować parking, warto poprosić, aby firma budowlana, której mamy zamiar zlecić zadanie wykonała dla nas projekt. Dzięki niemu będziemy w stanie oszacować koszty, jakie trzeba będzie ponieść podczas budowy, jak również dowiedzieć się, jak samo tworzenie parkingu będzie wyglądało.

Poniżej przedstawimy poszczególne części, jakie powinny znaleźć się w projekcie, aby był on kompletny.

Każdy projekt budowlany powinien zawierać dane firmy, która będzie go wykonywała, jak również inwestora, który dane opracowanie zamówił.  Dodatkowo musimy w nim zawrzeć miejsce wykonania parkingu z wykorzystaniem kostki brukowej. Projekt powinien być podzielony na trzy części:

1) Część opisową, w skład której wchodzi opis techniczny przedsięwzięcia

2) Część rysunkową, dzięki któremu inwestor wyobrazi sobie, jak będzie wyglądał efekt końcowy

3) Kosztorys inwestorski, który pokaże nie tylko całość kosztów, ale również bardziej szczegółowe wydatki, np. ile za położenie kostki weźmie brukarz, a ile firmy budowlane.

Część opisowa – szczegóły

Parking ułożony z kostki brukowej w okolicy Bydgoszczy - Jarbet.

Parking ułożony z kostki brukowej w okolicy Bydgoszczy – Jarbet.

Poza informacjami szczegółowymi, które muszą być zawarte w opisie inwestycji, to co przede wszystkim należy zawrzeć na samym początku, to informację o miejscu, w którym będzie wykonywany parking. Kolejną rzeczą są odpowiednie dokumenty, na podstawie których projekt mógł powstać, np. mapa wysokościowa terenu, na którym ma powstać parking w skali 1:500, jak również wartości dokonanych pomiarów.

Kolejnym punktem, który jest niezwykle istotny w opracowaniu jest informacja na temat istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego. Autor projektu musi uwzględnić wszystkie parametry danego terenu, czyli:

– nr działki, na której położony jest teren przeznaczony pod parking;

– jaki jest dojazd do omawianego terenu (czy np. wyłożony jest asfaltem, czy jest to droga nieutwardzona itp.)

– zabudowa terenu (niezabudowany, uzbrojony albo nie w kanał deszczowy)

– położenie terenu (pochylony, jaka warstwa wierzchni: glina, piasek itp.)

Droga wewnętrzna ułożona z kostki brukowej.

Droga wewnętrzna ułożona z kostki brukowej.

Najważniejsza informacja, jaka powinna pojawić się w tym punkcie, to zdanie, że grunt, po uprzątnięciu niepotrzebnej warstwy (glina, organiczny grunt nienośny) i położeniu odpowiedniej warstwy podkładowej nadaje się do położenia kostki brukowej.

Następna informacja, która również jest niezwykle istotna w projekcie, to punkt określający, czy parking będzie dołączony do drogi, z którą sąsiaduje. Dodatkowo należy wspomnieć o wysokości na jakiej będzie położona kostka brukowa. To, o czym należy pamiętać, to żeby była położona w taki sposób, aby bez problemu można było odprowadzić z niej wodę gruntową i deszczową (taka informacja powinna także pojawić się w projekcie).

Utwardzenie terenu pod parking z kostki brukowej

Kostka brukowa ułożona na parkingu.

Kostka brukowa ułożona na parkingu.

Informacja o sposobie utwardzenia terenu jest o tyle istotna, że inwestor będzie wiedział, jaki rodzaj podłoża będzie położony pod kostkę, jak również jaką kostkę brukową będzie musiał zakupić. Z racji tego, że brukarstwo rządzi się swoimi prawami, inwestor będzie musiał określić, jakiego rodzaju auta będą parkowane na budowanym miejscu. Pozwoli to na określenie grubości kostki brukowej, jaka będzie położona. Okazuje się bowiem, że nie każdy rodzaj może być wykorzystany np. do parkowania ciężarówek. Rodzaje kostek, które stosuje się w codziennym brukarstwie przedstawiono poniżej:

– 6cm – kostka brukowa wykorzystywana pod nawierzchnię po której chodzą ludzie i sporadycznie jeżdżą po niej samochody osobowe,

– 8 cm – kostka brukowa, po której mogą jeździć samochody osobowe,

– 10 cm – kostka brukowa, która dopuszcza poruszanie się samochodów ciężarowych.

Projektant, który będzie tworzył opis musi wziąć pod uwagę informację o ruchu, jaki będzie odbywał się po danym parkingu.

Po uwzględnieniu wykonywanych robót ziemnych, projektant może przejść do zaprezentowania części rysunkowej, gdzie przedstawione zostaną rysunki techniczne wszystkich elementów wykorzystanych do budowy parkingu, jak również szczegółowe rysunki montażu poszczególnych elementów.

Po przedstawieniu rysunków przychodzi czas na część kosztorysową, w której należy zawrzeć przedmiar robót, czyli wymienić wszystkie prace, jakie trzeba będzie wykonać wraz z dokładnymi pomiarami powierzchni, na której dane prace mają być wykonane. Następnie projektant powinien przejść do kosztorysu ofertowego, gdzie umieści poszczególne pozycje, które będą podstawą do naliczenia wszelkich nakładów, jakie trzeba będzie ponieść podczas budowy parkingu.

Po uwzględnieniu wszystkich części, jakie wymieniono powyżej, projektant może przedstawić swoje założenia inwestorowi. Ten może przyjąć je bez żadnych zastrzeżeń, bądź poprosić osobę wykonującą opracowanie o wprowadzenie określonych poprawek. O ile na technicznej stronie budowy parkingu inwestor może się nie znać, o tyle na finansach już bardziej. Jeżeli cena nie będzie mu odpowiadać, może poprosić projektanta, aby zmienił projekt w taki sposób, aby obie strony były zadowolone.